do początku mapa serwisu kontakt  
ARCHIWUM » PROJEKT PRZEDSZKOLE

 

            Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kościerzynie rozpoczyna rekrutację do projektu Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Kościerzynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z tym zachęcamy wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci                      o specjalnych potrzebach edukacyjnych            w wieku przedszkolnym do zapoznania się         z regulaminem zajęć oraz do wypełnienia wymagariatu SOSW w Kościerzynie do 20.02.2019r.nych załączników i dostarczenia ich do sekreta

       W ramach projektu odbędą się cykliczne zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje oraz umiejętności dzieci. Do zajęć tych zostaną zakupione specjalistyczne urządzenia i pomoce dydaktyczne spełniające rolę terapeutyczno-edukacyjną. Ponadto zostanie stworzona w pełni wyposażona pracowania poznawania świata z wykorzystaniem stymulacji polisensorycznej.

        Dzieci w ramach projektu będą mogły również uczestniczyć w różnych wyjazdach oraz treningach samodzielności.

- m.in. wyjazdy na basen, do kina, teatru czy centrów naukowych, wyjścia do fryzjera, lekarzy, stylistów itd.  

           Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, również ogromną wagę przykładać będzie do realizacji zajęć terapeutycznych, najwyższy poziom realizacji tych zajęć zapewniać będzie dostęp do innowacyjnych urządzeń multimedialnych tj. tablety logopedyczne, Cyber Oko, urządzenie Play Attention, podłoga i monitory interaktywne. 

         Co więcej SOSW rodzicom dzieci uczęszczającym do przedszkola zapewni stały dostęp do specjalistycznych porad w zakresie wychowania oraz pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. 

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie zajęć prosimy o kontakt pod numerem:  58 686 34 33

 lub o wiadomość email na adres   sosw_koscierzyna@wp.pl.

 Załącznik nr 1 Kwestionariusz zgłoszeniowy do nowej grupy przedszkolnej (dla dzieci)

 

 Załącznik nr 2 Kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu dla nauczyciela

 

 Załącznik nr 3 Kwestionariusz zgłoszeniowy do zajęć dodatkowych (dla dzieci)

 

 Załącznik nr 4 Kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu dla rodzicaopiekuna prawnego

 

 Załącznik nr 5 Deklaracja uczestnictwa dziecka

 

 Załącznik nr 6 Deklaracja uczestnictwa nauczyciela

 

 Załącznik nr 7 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dane uczestników indywidualnych

 

 Załącznik nr 8 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

 

 Załącznik nr 9 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie